TEMİZ VE PİS SU TESİSATI
       
  
Temiz Su Tesisatı

       Mobil sistem temiz su tesisatı PE - Xc ve PE - Xb boruları kullanılarak şap altından spiral kılıf içinden geçerek kullanılacak olan Çamaşır Musluğu, Ara musluklar, Lavabo Bataryaları, Banyo Bataryaları Mutfak Bataryalarına ayrı ayrı Sıcak ve Soğuk su borularının çekilmesidir.

     Spiral Kılıf boruyu koruyucu niteliktedir, ayrıca hava yastığı görevi yaparak ısı yalıtımını sağlamalıdır. Bükülme esnasında kesit daralmasına neden olmaması için "spiral" tipindedir. Koruyucu spiral borular kırmızı ve mavi renktedir. Kırmızı renkte olanlar sıcak su gidiş hattında, mavi renkte olanlar soğuk su hattında kullanılır. Kılıfın çapı ø 16 mm PE- X boru için 25 mm'dir.
Her bir Sıcak Su ve Soğuk Su hattına döşenen borular, şap atıldıktan sonra uygun bir noktada vanalı kollektörlere bağlanarak uzun yıllar verimli ve sağlıklı bir şekilde kullanılır. Mobil Sistem Temiz Su Tesisatı arızalanması yada borun delinmesi halinde şap altında kalan borular Spiral borunun içinden geçtiği için arızalı boru çıkartılıp yerine sağlam boru geçirilerek hiçbir yere zarar vermeden ve kırmadan borunun değiştirilmesi sağlanır.


Pis Su Tesisatı

      Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna yada şehir kanalizasyonu olmayan yerlerde çürütme çukurlarına, süzme çukurlarına ileten boru sistemine “Bina pis su” tesisatı denir.
      İyi yapılmış bir pissu tesisatında : *Pis ve kirli suları kesintisiz,çabuk,sağlığa zarar vermeden, insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırır *Koku,gaz ve böceklerin pissu borularından binaya geçmesini engeller. *Borular gaz ,hava ve pis su sızdırmaz olmalıdır. *Borular dayanıklı,sağlam,bina oturmalarına dirençli olmalıdır.
       Bina pis su tesisatı temel olarak 3 kısıma ayırılır: 1-)Dış pis su tesisatı 2-)İç pis su tesisatı 3-)Yağış suyu tesisatı

1 . Dış Pis Su Tesisatı 
Binaların 1-1,5 metre dışından başlayarak şehir kanalizasyonunda veya özel tasfiye tesislerinde son bulan boru sistemidir. Dış pissu tesisatında büz, künk aspesli çimento, dökme demir pissu boruları kullanılır.

Dış pis su borularında eğime (0,02-0,05) ve oturdukları zeminin sağlamlığına dikkat etmelidir. Eğim fazla olursa su hızla hareket eder katılar borular kalır. Eğimin olmaması durumunda da akış olmaz. Boruların ek yerleri sızdırmaz olmalı ağaçlardan en az 4,5 metre uzaktan geçmelidir.

Dış pis su tesisatının döşenmesine şehir kanalizasyonu bağlantı noktasından başlanmalıdır. Dış pissu borusu hendek içine ve bölgedeki donma seviyesinin altına (Yaklaşık 80-100 cm) döşenir. Genişlik 50 - 60 cm olursa da derin hendeklerde en az boru çapından 59 cm büyük olmalıdır.

Pis suyun çıkış ve varış noktası arasındaki farkının çok fazla olması durumlarda eğimi normal tutmak için devreye rögarlar yapılır. Normal rögar boyutları 50x50 cm’dir. Derinlik arttıkça genişlikte artar. Tüm boyutlar proje hazırlık aşamasında belirlenip verilir.


2 . İç Pis Su Tesisatı 

Su kullanma yerlerinden gelen artık suları dış pissu tesisatına kadar taşıyan tesisata denir. Beş bölümden oluşur:
a. Ana boru
b. Kolon
c. Kat borusu
d. Bağlantı borusu
e. Havalık


a. Ana boru:
 Kolonların getirdiği pis suları toplayarak dış pissu tesisatına ulaştıran kısımlara iç pissu tesisat ana borusu denir. Ana boru mümkün olduğu kadar düz ve kısa olmalıdır. Ana boru uzunluğunun 15 metreyi geçmesi durumunda uygun yerlere temizleme kapağı konmalıdır.

b. Kolon:
 Kullanma yerlerinden kat borusu ile gelen pis suları ana boruya taşıyan düşey konumda döşenmiş borulardır. Alt katlarda ana boruya yakın yerde temizleme kapağı olmalıdır. Binanın en üst katındaki kat borusu kolona bağlandıktan sonra kolon ucu çatınım üzerine kadar yükseltilerek ucuna boru şapkası konmalıdır. Buradan kolonun havalandırılması sağlanmış olacaktır.

c. Kat borusu:
 Binanın kullanma yerlerindeki suyu kolonlara taşıyan yatay borulardır. Boru boyunun uzun olması halinde çıkışına yakın uca temizleme kapağı konmalıdır.

d. Bağlantı Borusu:
 Su akıtma yeri ile kat borusu arasındaki borulardır. Duvara gömülü olarak yapılır.

e. Havalık:
 Pis su borularında hava basıncının değişmesi sistemdeki suyun akışını etkilediği gibi sifonlardaki suları da etkileyip, sifondaki suyu tesisata emer ve susuz kalan sifondan koku binaya yayılır. Bu nedenle tesisattaki basıncı normal tutmak için havalıklar kullanılmaktadır. İç Pissu tesisatında kurşun, pik ve artık günümüzde daha çok PVC plastik borular kullanılmaktadır.

İç Pissu Tesisatının Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Kat borularının mümkün olduğu kadar kısa olmasına
2. Boruların su akışı yönünde 45 derecelik çatallar kullanarak birleştirilmesine
3. Düşeyden yataya geçen boru tesisatı kısımlarında yay dirsek veya iki açık dirsek kullanılmasına,
4. Ana borunun yapı dışına en kısa yoldan çıkarılmasına,
5. Her kolonun erişilebilecek en alt noktasına temizleme kapağı konulmasına
6. Yatay boru eğimlerinin % 2 dolayında olmasına dikkat edilmelidir.

İç pis su borularının çapları da proje safhasında ilgili tesisat proje mühendisi tarafından hesaplanarak proje üzerinde belirtilir. Sistemin verimli çalışması için bu ölçülere mutlaka uyulmalıdır.


3. Yağış Suyu Tesisatı 
Yağış sularının doğrudan pissu kanalizasyonuna bağlanması, yağış anında su miktarı artacağından sakıncalıdır. Hacim arttığı için normal borular patlayabilir veya taşmalar olur. Veya bunu önlemek için çaplar geniş tutulur ki bu ekonomik değildir. Ayrıca yağış suları temiz olduğundan, sarnıçlar, dereler veya bir nehirde toplanarak yararlanılması yoluna gidilebilir. Şehir kanalizasyonunun birleşik yapılması durumlarında yağış suları pissu tesisatına uygun sistemlerle bağlanır.

GÜNÜN SÖZÜ

SAAT

DÖVİZ KURU

ZİYARETÇİ SAYISI
HAVA DURUMU


EDIRNE
YETKİ BELGELERİMİZ


                     © Tüm Hakları Saklıdır.                Yapım Yılı: 2015.